Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WYSZECKA

Aktualność danych:

WYSZECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (140 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

187

kobiet

Męska forma nazwiska to WYSZECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2782. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WYSZECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie140 kobiet

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).