Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WYSZECKI

Aktualność danych:

WYSZECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (132 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to WYSZECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WYSZECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie132 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: