Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku WZGARDA

Aktualność danych:

WZGARDA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 276 osób, z czego:

136

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska WZGARDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie54 mężczyzn, 52 kobiety

  • mazowieckie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie21 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).