Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku XIA

Aktualność danych:

XIA – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

43

kobiety

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.69.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.