Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku XIA

Aktualność danych:

XIA – nazwisko jednoczłonowe

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

46

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.68.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.