Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku XU

Aktualność danych:

XU – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (6 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 538 osób, z czego:

216

kobiet

322

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.67.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2707. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2604. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska XU w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).