Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku YEREMENKO

Aktualność danych:

YEREMENKO – nazwisko jednoczłonowe.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 209 osób, z czego:

82

kobiety

127

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.65.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Brak danych dotyczących występowania nazwiska. Na koniec 2017 roku nie odnotowano tego nazwiska w rejestrze PESEL, bądź było noszone przez mniej, niż 2 osoby.