Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku YILDIRIM

Aktualność danych:

YILDIRIM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 288 osób, z czego:

133

kobiety

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska YILDIRIM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).