Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku YOUNG

Aktualność danych:

YOUNG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 195 osób, z czego:

131

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska YOUNG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 11 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie3 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: