Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku YOUSSEF

Aktualność danych:

YOUSSEF – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

31

kobiet

39

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.79.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2902. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska YOUSSEF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: