Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZŁOTKOWSKA

Aktualność danych:

ZŁOTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (282 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 671 osób, z czego:

671

kobiet

Męska forma nazwiska to ZŁOTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2295. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZŁOTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie38 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie282 kobiety

 • opolskie10 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie75 kobiet

 • pomorskie29 kobiet

 • śląskie36 kobiet

 • warmińsko-mazurskie51 kobiet

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).