Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZABŁOCKA

Aktualność danych:

ZABŁOCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (458 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3443 osoby, z czego:

3443

kobiety

Męska forma nazwiska to ZABŁOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

641. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZABŁOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie296 kobiet

 • kujawsko-pomorskie351 kobiet

 • lubelskie258 kobiet

 • lubuskie110 kobiet

 • łódzkie177 kobiet

 • małopolskie109 kobiet

 • mazowieckie458 kobiet

 • opolskie104 kobiety

 • podkarpackie119 kobiet

 • podlaskie203 kobiety

 • pomorskie169 kobiet

 • śląskie162 kobiety

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie155 kobiet

 • wielkopolskie213 kobiet

 • zachodniopomorskie195 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: