Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZAGRODNA

Aktualność danych:

ZAGRODNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 166 osób, z czego:

166

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2800. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZAGRODNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie79 kobiet

  • lubelskie23 kobiety

  • lubuskie14 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • wielkopolskie11 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).