Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZAHORSKA

Aktualność danych:

ZAHORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

227

kobiet

Męska forma nazwiska to ZAHORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZAHORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie19 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie11 kobiet

 • podkarpackie12 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).