Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZARACH

Aktualność danych:

ZARACH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (349 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 437 osób, z czego:

240

kobiet

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.22.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2729. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2736. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZARACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie162 mężczyzn, 187 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: