Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZAWORSKA

Aktualność danych:

ZAWORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (256 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1014 osób, z czego:

1014

kobiet

Męska forma nazwiska to ZAWORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1955. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZAWORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie50 kobiet

 • kujawsko-pomorskie100 kobiet

 • lubelskie31 kobiet

 • lubuskie38 kobiet

 • łódzkie29 kobiet

 • małopolskie37 kobiet

 • mazowieckie53 kobiety

 • opolskie22 kobiety

 • podkarpackie43 kobiety

 • podlaskie19 kobiet

 • pomorskie138 kobiet

 • śląskie34 kobiety

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie256 kobiet

 • zachodniopomorskie36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: