Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZMUDA TRZEBIATOWSKA

Aktualność danych:

ZMUDA TRZEBIATOWSKA – nazwisko dwuczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (197 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 243 osoby, z czego:

243

kobiety

Męska forma nazwiska to ZMUDA TRZEBIATOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2723. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZMUDA TRZEBIATOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie16 kobiet

  • pomorskie197 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: