Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOŁA

Aktualność danych:

ZOŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 267 osób, z czego:

141

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn, 18 kobiet

 • lubelskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie76 mężczyzn, 76 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).