Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOŁOTARSKA

Aktualność danych:

ZOŁOTARSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 17 osób, z czego:

17

kobiet

Męska forma nazwiska to ZOŁOTARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOŁOTARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubuskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).