Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOBCZYŃSKA

Aktualność danych:

ZOBCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to ZOBCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOBCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).