Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOBEL

Aktualność danych:

ZOBEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (160 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

121

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOBEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie76 mężczyzn, 84 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).