Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOCŁOŃSKA

Aktualność danych:

ZOCŁOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to ZOCŁOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOCŁOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).