Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOCHNIAK

Aktualność danych:

ZOCHNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (125 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 280 osób, z czego:

147

kobiet

133

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOCHNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie9 mężczyzn, 18 kobiet

  • łódzkie64 mężczyzn, 61 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie27 mężczyzn, 35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).