Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOCHOWSKI

Aktualność danych:

ZOCHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

2

kobiety

22

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ZOCHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOCHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).