Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOFIŃSKI

Aktualność danych:

ZOFIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ZOFIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOFIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).