Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOGATA

Aktualność danych:

ZOGATA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

59

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOGATA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie57 mężczyzn, 42 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).