Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOK

Aktualność danych:

ZOK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (397 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 574 osoby, z czego:

300

kobiet

274

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2666. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2667. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • opolskie25 mężczyzn, 33 kobiety

  • śląskie195 mężczyzn, 202 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).