Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOLICH

Aktualność danych:

ZOLICH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (212 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 321 osób, z czego:

170

kobiet

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOLICH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie93 mężczyzn, 119 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).