Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOMERSKA

Aktualność danych:

ZOMERSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to ZOMERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOMERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).