Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOMKOWSKA

Aktualność danych:

ZOMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 160 osób, z czego:

160

kobiet

Męska forma nazwiska to ZOMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2809. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie17 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie30 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie25 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie46 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).