Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOMKOWSKI

Aktualność danych:

ZOMKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (66 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

171

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ZOMKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOMKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie31 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie28 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie66 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).