Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZONAKOWSKI

Aktualność danych:

ZONAKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

14

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ZONAKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZONAKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).