Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZONENBERG

Aktualność danych:

ZONENBERG – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (59 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

96

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2837. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZONENBERG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie30 mężczyzn, 29 kobiet

  • podlaskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).