Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORCZYKOWSKA

Aktualność danych:

ZORCZYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

kobiety

Męska forma nazwiska to ZORCZYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORCZYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie13 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).