Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOREMBA

Aktualność danych:

ZOREMBA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (138 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 234 osoby, z czego:

108

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOREMBA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie26 mężczyzn, 17 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie73 mężczyzn, 65 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).