Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORN

Aktualność danych:

ZORN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

78

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie39 mężczyzn, 37 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).