Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORSKA

Aktualność danych:

ZORSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

kobiet

Męska forma nazwiska to ZORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).