Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORUK

Aktualność danych:

ZORUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

62

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).