Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORUK

Aktualność danych:

ZORUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

59

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).