Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORYCHTA

Aktualność danych:

ZORYCHTA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (271 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 378 osób, z czego:

200

kobiet

178

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORYCHTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie120 mężczyzn, 151 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: