Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZORZYCKA

Aktualność danych:

ZORZYCKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to ZORZYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZORZYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).