Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOWADA

Aktualność danych:

ZOWADA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (251 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 412 osób, z czego:

209

kobiet

203

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2757. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2738. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOWADA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie43 mężczyzn, 36 kobiet

  • śląskie126 mężczyzn, 125 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).