Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOWCZAK

Aktualność danych:

ZOWCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (322 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 471 osób, z czego:

246

kobiet

225

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2723. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2708. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOWCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie157 mężczyzn, 165 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: