Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ZOZULA

Aktualność danych:

ZOZULA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 182 osoby, z czego:

92

kobiety

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ZOZULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie48 mężczyzn, 40 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: